Willem Passtoorsstraat 139
1073 HW Amsterdam
020 662 0948
info@fysioamsterdam.nl

Privacybeleid

Fysiotherapie Boersen en Schrooten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Boersen en Schrooten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Fysiotherapie Boersen en Schrooten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Paulien Boersen
Johanna Schrooten
Willem Passtoorsstraat 139
1073 HW Amsterdam
020 662 0948
info@fysioamasterdam.nl